OdontoCUS

El projecte ODONTOCUS iniciat al 2005 està pensat per donar atenció odontològica a persones que no  poden accedir a un tractament privat a causa de la seva situació de precarietat econòmica. Es fan molts dels tractaments que no queden coberts per al Sistema Públic de Salut.

Valorant aquesta necessitat, vam creure que calia donar resposta a una demanda sanitariosocial en augment i generadora d’inequitats, ja que tractant-se, tal i com hem dit, d’una prestació no coberta pel sistema públic de salut, hi ha una part significativa dels ciutadans que no la pot rebre, mentre que la resta sí que hi pot accedir gràcies a tenir un millor poder adquisitiu.

Per tal de poder dur a terme el projecte, es fa necessari el treball i la coordinació continuada de tot un seguit de professionals:

  • Els treballadors socials dels Centres d’Atenció Primària, que són els encarregats de derivar-nos els pacients que s’ajusten als protocols establerts.
  • Els odontòlegs dels mateixos CAP, que fan l’informe odontològic preceptiu.
  • Els metges de família que fan l’informe mèdic.
  • Els tècnics de la CUS que fan la selecció de les sol·licituds supervisant que s’acompleixin els protocols establerts,  el control de la llista d’espera, així com la gestió econòmica de la clínica.
  • Els odontòlegs que amb la seva col·laboració desinteressada,  realitzen els tractaments adequats a cada pacient.
La consulta d’ODONTOCUS resta oberta cada dia per atendre la gran llista d’espera de pacients que volen fer-se un tractament.

Però les visites realitzades no es limiten només a la mera atenció del problema existent en aquell moment, sinó que es procura també realitzar tasques de prevenció i educació bucodental. Es important transmetre la importància d’una boca sana i una vida saludable. Es bàsic ensenyar la tècnica correcta de netejar les dents i l’ús del fil dental i col·lutoris adequats a cada cas.

(Per a qualsevol informació contactar amb salut@cus-usuaris.org o al telèfon 933024138)

Veure memòries Odontocus