Les agències han de tornar l'import íntegre dels viatges de l'IMSERSO cancel·lats pel coronavirus

Data: 04-06-2020 - Categoría: Socials


Finalment, no es cobraran despeses d'anul·lació ni de gestió, de manera que els usuaris rebran tota la quantia en el compte bancari facilitat o a la targeta de crèdit o dèbit utilitzada.

Després d'uns dies d'incertesa l'IMSERSO ha anunciat que no es cobraran despeses d'anul·lació, ni de gestió als usuaris pels viatges cancel·lats a causa de la crisi del coronavirus. En conseqüència, els usuaris rebran en el seu compte bancari facilitat o a la targeta de crèdit o dèbit amb la que van fer el pagament la quantitat íntegra que abonada en el seu moment.

En el nou document publicat s'indica quin és el procediment a seguir per part de les persones amb viatges cancel·lats per sol·licitar la devolució de les quantitats abonades prèviament. D'aquesta manera, es corregeix la decisió inicial de descomptar les despeses de gestió que corresponien al 6,2% de l'import total del preu del viatge contractat. També s'indica que no hi ha un termini predeterminat per a realitzar les sol·licituds.

D'aquesta manera, tots aquells usuaris que s'hagin vist afectats per aquesta situació han de procedir a reclamar la devolució immediata dels imports abonats.