Dia Mundial dels Drets dels Consumidors 2022

Data: 15-03-2022 - Categoría: Consum


Cada 15 de març se celebra el Dia Mundial dels Drets del Consumidor per protegir els consumidors, reivindicant, reconeixent i legitimant els seus drets a nivell internacional. Aquesta data la va decretar l'Organització de les Nacions Unides (ONU) l'any 1983.

Aquesta celebració té el seu origen en el decret que va fer John Fitzgerald Kennedy el 15 de març de 1962, que va permetre que tots els consumidors gaudissin dels seus drets, sense distinció de cap classe.

L'ONU va recollir el testimoni i va crear el Dia Mundial dels Drets del Consumidor i, a més, el 1985, el Consell de les Nacions Unides va establir que tots els ciutadans tenen dret a: triar, rebre educació per fer eleccions correctes de béns i serveis, l'adquisició de productes i serveis competitius, satisfer les necessitats bàsiques i que els articles no facin malbé la seva salut ni el medi ambient.

El darrer document publicat per les Nacions Unides reuneix tots els principis que estableixen les principals característiques que han de tenir les lleis de protecció del consumidor, les institucions encarregades d'aplicar-les i els sistemes de compensació perquè siguin eficaços. Actualment, la pujada dels preus de la llum i el gas està suposant un maldecap per a molts consumidors.

La CUS - Salut + Consum + Alimentació treballa per defensar els ciutadans i exercir legalment la representació, la participació, la defensa, l'assessorament i la consulta dels consumidors en l'àmbit territorial d'actuació.

La celebració d'aquest dia és una oportunitat per exigir que es respectin i es protegeixin els drets de tots els consumidors i per protestar contra els abusos del mercat i les injustícies socials que menyscaven aquests drets en aspectes tan importants com garantir els drets dels consumidors i usuaris , garantir l'accés als serveis bancaris, desenvolupar polítiques inclusives a l'àmbit de la societat de la informació, el preu de l'energia i la desigualtat social o l'obligació de consultar al CCU tota norma que afecti els consumidors i usuaris.