Dia Mundial del Reciclatge

Data: 17-05-2021 - Categoría: Medi Ambient


Dia Mundial del Reciclatge, declarat per la UNESCO,  és un esdeveniment que convida a la reflexió entorn dels residus i la importància d'una bona gestió. A través del reciclatge, els residus esdevenen recursos si els recuperem mitjançant els sistemes de recollida selectiva que hi ha als municipis.

Cada cop que reciclem contribuïm a la millora del medi ambient, evitant l’acumulació de residus i allargant la vida útil dels materials. Alhora, estem estalviant recursos naturals, matèries primeres i energia, i reduint les emissions de CO2 que agreugen al canvi climàtic.

Avui és doncs un bon dia per mostrar al món com reciclem, de quina manera fem la recollida selectiva, i quines eines ens ajuden a fer-ho.

La CUS - Salut + Consum + Alimentació s'adhereix a aquesta celebració i anima a als consumnidors a ser corresponsables i reciclar en benefici de tots.

#CUS_Usuaris
+ Info: www.cus-usuaris.org