Advertència per a persones al·lèrgiques al cacauet: presència de proteïna de cacauet en productes de xocolata de diferents marques comercials

Data: 21-05-2022 - Categoría: Alimentació


 
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició va tenir coneixement a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF), d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries d'Alemanya, relativa a la presència de proteïna de cacauet no inclòs a l'etiquetatge a lecitina de soja procedent de l'Índia.

Posteriorment, les autoritats sanitàries de Catalunya han informat a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) que la lecitina de soja alertada ha estat utilitzada en l'elaboració en productes de xocolata de diferents marques comercials amb presència de proteïna de cacauet no inclòs a l'etiquetatge.

La informació que s'hi inclou és resultant de l'autocontrol de la pròpia empresa, que ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació ia fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs.

L'empresa ha comunicat l'alerta als seus clients i està donant indicacions per al reetiquetatge del producte amb la llegenda “pot contenir traces de cacauet”.

Les MARQUES dels productes implicats són:
 • AMATLLER
 • BON PREU
 • XOCOLATES AMATLLER
 • XOCOLATES DE MENDARO
 • XOCOLATES LACASA
 • XOCOLATES SIMON COLL
 • XOCOLATES SIMON COLL / WAKSMAN
 • FABORIT
 • KA KAW
 • LEKKERLAND
 • MUSEU DE LA XOCOLATA

S'adjunta llista amb la denominació, les marques, els lots i les dates de consum preferent dels diferents productes afectats.

Llista de productes afectats

Segons la informació disponible, el producte ha estat distribuït a diversos països i, dins d'Espanya, a la majoria de les comunitats autònomes.

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) i als Serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària europea (RASFF), amb l'objecte de que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Com a mesura de precaució, es recomana a les persones al·lèrgiques al cacauet que poguessin tenir els productes anteriorment esmentats a casa que s'abstinguin de consumir-los.

EL CONSUM D'AQUEST PRODUCTE NO COMPORTA CAP RISC PER A LA RESTA DE LA POBLACIÓ.