Revisions del GAS. Com evitar el frau?

Data: 22-03-2013 - Categoría: Consum


Les inspeccions periòdiques de gas són presencials i personalitzades, per això s'han donat casos en què terceres persones s'aprofiten de la confiança del consumidor per introduir-se al seu domicili amb una finalitat fraudulenta.

Per evitar el frau, la reglamentació és molt estricta i vostè ha de saber que:

• Sempre ha de rebre un avís previ per part de la seva empresa distribuïdora de gas anunciant-li la propera inspecció. Recordi que aquesta inspecció es realitza cada 5 anys i que es duu a terme per iniciativa de la companyia distribuïdora de gas.

• El tècnic que es personi al seu domicili ha de portar l'acreditació corresponent de la seva empresa.

Mai ha de pagar en efectiu, ja que l'import de la inspecció s'inclou en la factura.

• Ha de rebre per part de la persona acreditada un certificat, resultat de la inspecció.

Font: SEDIGAS