Pràctiques confuses d'algunes companyies elèctriques

Data: 30-04-2014 - Categoría: Consum

El Consell de Consumidors i Usuaris (CCU) ha alertat públicament sobre les pràctiques comercials agressives i/o poc transparents que estan duent a terme algunes companyies elèctriques per convèncer als consumidors que han de passar al mercat lliure per la desaparició de la Tarifa d'Últim Recurs (TUR), aprofitant el canvi de facturació, que introdueix la nova normativa

El CCU anima als consumidors al fet que abans d'acceptar una oferta comercial i adquirir un compromís, quan els visitin a la seva casa o els truquin per telèfon, demanin que els facilitin la mateixa per poder estudiar si s'ajusta a les seves necessitats i comparar-la amb altres ofertes del mercat.

D'altra banda el Consell recorda també que els consumidors disposen d'un termini de desistiment per als contractes que se celebrin fos dels establiments comercials de 7 hàbils, aquest termini s'incrementarà fins a a 14 dies naturals quan entri en vigor la nova normativa que modifica la Llei General per a la Defensa dels Consumidors, el dia 13 de juny, la qual cosa millorarà substancialment el dret a desistir..

A més es recorda que als consumidors als quals s'ha facturat d'acord amb la TUR, tenen dret a la revisió de la seva factura elèctrica per rebre la corresponent devolució per tots els mesos que s'ha pagat de més (diferència entre el preu regulat i el que finalment ha fixat el mercat), en funció de l'evolució dels preus en aquest trimestre.