Piles, com reciclar-les

Data: 27-12-2012 - Categoría: Medi Ambient

Reciclar bé les piles evita possibles contaminacions en el medi ambient i aprofita materials molt valuosos
Les piles poden ser molt nocives per al medi ambient. Una sola pila de mercuri podria contaminar fins a 600.000 litres d'aigua.
Les piles, les bateries o els acumuladors, contenen metalls i substàncies químiques tòxiques: el mercuri, el cadmi o el plom són perillosos per a la salut i el medi ambient, si no es tracten de forma adequada.
Els beneficis del reciclatge de piles són: reintroducció en el cicle productiu de matèries primeres cada vegada més escasses i de més valor (metalls que suposen el 60% del pes de la pila), estalvi de recursos naturals i energètics i preservar el medi ambient.
Els punts de recollida van des dels punts nets a contenidors en llocs de fàcil accés com a supermercats, edificis de l'Administració, col·legis, contenidors de carrer, punts de venda de piles i bateries, etc.
Font: Consumer Eroski

Galería de fotos