Menjar més sovint evita el sobrepès.

Data: 23-11-2011 - Categoría: Alimentació

Els adults amb sobrepès mengen amb menys freqüència que les persones amb pes normal encara que consumeixen més calories i realitzen menys activitat física durant el
dia La majoria de les investigacions van demostrar que les persones que mengen amb més freqüència tenen menys pes. Us presentem un estudi del departament de Nutrició i Dietètica de la Marywood University en Scranton, en Pennsylvania (Estats Units), els resultats de la qual apareixen publicats en Journal of the American Dietetic Association.

En general, les persones que no tornaven a engreixar eren els que menys calories consumien, al voltant d'1.800 per dia, comparat amb les de pes normal i sobrepès, que ingerien entre 1.900 i més de 2.000 calories diàries, respectivament.
"Si es menja amb més freqüència, s'evita tenir massa gana. Si s'espera deu hores després de l'últim menjar, la ingesta al final serà major", ha reconegut l'experta.
L'autora també va indicar que els qui mantenien el descens de pes també eren els més actius físicament, ja que cremaven unes 3.000 calories per setmana a través de l'exercici i altres activitats, comparat amb l2.000 calories setmanals entre les persones de pes normal i 800 en el grup de sobrepès.

Ser actiu físicament i menjar més sovint, ajuda a mantenir el descens de pes assolit.