Com reclamar al tornar de vacances

Data: 27-08-2014 - Categoría: Consum

Les vacances d'estiu enfilen la recta final. En el cas d'haver gaudit d'un viatge o haver utilitzat algun transport és possible que hagin sorgit determinats problemes que també podem reclamar a la tornada. Us expliquem com fer-ho en cada cas:

- Transport aeri: En el cas d'haver sofert algun retard, cancel·lació o situació d’ overbooking, cal recordar que el més recomanable és deixar constància per escrit al propi aeroport en el moment de l'incident. En qualsevol cas, sempre es pot iniciar un procediment de reclamació, primer davant la companyia aèria i, en cas de no obtenir resultats en el termini d'un mes, davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. En cas que el perjudici sofert requereixi una compensació superior a la que es contempla a la normativa, es pot acudir a una demanda judicial que, si la nostra petició no supera els 2.000 euros, podrà resoldre's a través d'un procediment verbal sense despeses d'advocat o procurador ni taxes judicials.
Si el problema ve de la mà d'incidències amb l'equipatge, és especialment important haver reclamat de forma immediata a l'aeroport, ja que després és difícil provar que els desperfectes s'han produït durant el trajecte. En qualsevol cas, es disposa d'un termini de fins a set dies per a desperfectes en l'equipatge facturat.

- Viatges combinats: L’ incompliment de qualsevol punt del contracte (o del publicitat al tríptic promocional) d'un viatge combinat es pot reclamar en el moment de la nostra tornada i directament a l'agència on hem contractat el viatge , independentment de qui hagi prestat el servei. Per tant, el primer serà presentar un full de reclamacions a l'agència i esperar la resposta durant un termini màxim d'un mes per, si no és satisfactòria, poder procedir a través d’ altres vies com la mediació, l'arbitratge o la via judicial.

- Allotjaments, activitats…: Si hem contractat una estada en un hotel o casa rural, una activitat, una excursió, etcètera, i no formen part d'un viatge combinat, en cas d'incompliment el consumidor haurà de reclamar, en primer lloc, a la pròpia companyia i, en cas de no ser atès, utilitzar alguna de les vies esmentades anteriorment, independentment que ho hagi contractat directament el consumidor o que ho hagi fet a través d'un intermediari o agència.

- Lloguer d'apartaments: Si s'ha contractat un apartament en lloguer amb una empresa directament o a través d'un intermediari (immobiliària, agència…), en el cas que les qualitats o condicions no s'ajustin al que ens van oferir, caldrà reclamar directament a aquesta entitat. Si aquesta no atén la reclamació en el termini d'un mes, es podrà acudir a l'arbitratge de consum o als tribunals de justícia. Cal recordar que si la reclamació no supera els 2.000 euros no serà necessari advocat ni procurador. Si el contracte és entre particulars no regeix la legislació en matèria de consum.

- A Europa: Si es vol presentar una reclamació sobre un establiment o servei situat a un altre país europeu, els usuaris tenen a la seva disposició el Centre Europeu del Consumidor, que s'encarrega de gestionar aquest tipus de situacions. Aquest també atén als ciutadans europeus que vulguin reclamar sobre un establiment del nostre país.

Font: CECU