Reclamar després de tornar de les teves vacances

Data: 02-09-2013 - Categoría: Consum

Para molts, és possible que, en explicar la seva experiència estiuenca, alguns es debatin entre tot allò que han vist i gaudit i aquests problemes o complicacions que han anat sorgint i que els han espatllat l'experiència. En aquest últim cas, animem als usuaris a passar a l'acció i al fet que, al tornar de vacances, reclamin per aquells incidents o incompliments que hagin pogut tenir durant les seves vacances. Aquesta és la millor forma de fer-ho:

- Transport aeri: En el cas d'haver sofert algun retard, cancel·lació o situació de overbooking, cal recordar que és aconsellable deixar constància per escrit en el propi aeroport. En qualsevol cas, sempre es pot iniciar un procediment de reclamació, primer davant la companyia aèria i, en cas de no obtenir resultats en el termini d'un mes, davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Cal recordar que, en cas que el dany o perjudici sofert requereixi una compensació superior a la contemplada en la normativa es pot acudir a una demanda judicial que, si la nostra reclamació no supera els 2.000 euros, podrà resoldre's a través d'un procediment verbal sense costos d'advocat o procurador.
Si el problema ve de la mà d'incidències amb l'equipatge, la resolució satisfactòria de la situació estarà molt lligada al fet d'haver reclamat in situ en l'aeroport, ja que després serà difícil provar que els desperfectes s'han produït durant el trajecte, En qualsevol cas, es disposa d'un termini de fins a set dies per a desperfectes en l'equipatge facturat.

- Viatges combinats: L'incompliment de qualsevol punt del contracte (o del publicitat en el fulletó) d'un viatge combinat es pot reclamar a la volta del viatge i directament en l'agència en la qual ho contractem, independentment de qui hagi prestat el servei, ja que les agències tenen responsabilitat solidària en aquests casos. Per tant, el primer serà posar una fulla de reclamacions en l'agència concretant la nostra sol·licitud i esperar la resposta durant un termini màxim d'un mes per, si no és satisfactòria, poder procedir a altres vies de mediació, arbitratge o judicial.

- Allotjaments, activitats…: Si aquest tipus de serveis contractats (hotel, casa rural, activitat, excursió...) no formen part d'un paquet vacacional, el consumidor haurà de reclamar en primer lloc a la pròpia companyia i, en cas de no ser atès, utilitzar alguna de les vies alternatives esmentades anteriorment, independentment que ho hagi contractat directament el consumidor o que l'hagi fet a través d'un intermediari, agència, etcètera.

Fuente: CECU