PROTECTORS SOLARS

Data: 07-07-2015 - Categoría: Consum

Per estar segurs que adquirim un producte en òptimes condicions i adaptat a les nostres necessitats és fonamental conèixer els següents aspectes:

• És important que el consumidor adquireixi aquests productes en establiments de confiança.
• No s'han d'utilitzar fotoprotectors oberts des de l'any anterior.

• Ha de protegir enfront de radiacions UVB i UVA. El grau mínim de protecció recomanat per la Unió Europea, és un factor 6. El grau màxim, per sobre del com no s'augmenta substancialment la protecció, és el factor 50.

• Ha de tenir un etiquetatge complet amb instruccions d'ocupació, la quantitat que ha d'aplicar-se, el grau de protecció mitjançant les categories baixa, mitjana, alta o molt alta, la garantia de protecció enfront dels rajos UVA o PPD (indicat amb un cercle UVA) i l'advertiment que no constitueixen una protecció al 100% o total.

• Utilitzar un protector, amb un SPF adequat al fototip i tipus de pell. Els fototips baixos (persones de pell clara, ulls blaus, cabell ros) necessiten un SPF molt alt, mentre que els fototips alts (persones de pell bruna, ulls marrons, pèl fosc) poden usar una protecció més baixa.

• Evitar l'exposició solar entre les 12 i les 16 hores i aplicar el protector 30 minuts abans de l'exposició seguint les instruccions d'aplicació i repetició.

• No s'ha d'exposar directament al sol als menors de 3 anys i es recomana utilitzar protectors solars sense perfum i dissenyats específicament per a nens.