Les vacunes: prevenció primària.

Data: 02-06-2015 - Categoría: Salut

Després de la potabilització de l'aigua, la mesura sanitària que més ha contribuït a augmentar l'esperança de vida de la població humana.

Gràcies a l'ocupació sistemàtica de vacunes es pot evitar que cada any morin 6 milions de persones, sobretot nens, i es prevenen 750.000 casos de seqüeles invalidants greus. Una major ocupació de les vacunes evitaria uns 4 milions de morts addicionals, que es produeixen per malalties com la malaltia neumocócica, el xarampió, l'hepatitis B, el rotavirus, el tètanus i unes altres.

Es dóna la paradoxa de que, malgrat que en àmplies àrees geogràfiques la vacunació sistemàtica ha portat a la virtual desaparició d'aquest tipus de malalties, la disminució de la seva incidència ha fet que algunes persones hagin perdut la percepció positiva cap a la vacunació. S'obliden així els extraordinaris beneficis que aporten i s'exageren els danys (de vegades reals i moltes vegades suposats) ‘hagut de’ a les vacunes.

Els organismes internacionals i nacionals que regulen l'autorització i l'ocupació de fàrmacs són, pel que fa a altres fàrmacs, especialment exigents amb les vacunes, amb la seva eficàcia i, més àdhuc, amb la seva seguretat. Les raons són òbvies: moltes vacunes són d'ocupació universal, s'empren fonamentalment en nens i en persones sanes. Les actuals bovines estan més purificades que les de fa unes poques dècades, la qual cosa ha permès que, en realitat, s'hagi reduït la quantitat d'antígens que s'administren.

Ni les administracions sanitàries ni la població podria acceptar molèsties o reaccions secundaries que no fossin de mínim grau.

Font: Fòrum Salut Clínic Barcelona