Fumar en pipes d’aigua

Data: 14-06-2016 - Categoría: Salut

Desmontarem científicament les falses creences que corren de boca en boca sobre el fet de fumar en pipes d'aigua.

  • Les pipes d’aigua són menys perjudicials que fumar cigarrets. Fals
les que utilitzen pipes d'aigua tenen una exposició superior al monòxid de carboni (CO) i als hidrocarburs policíclics aromàtics (HAP) –que són substàncies relacionades amb diversos tipus de càncer– una exposició similar a la nicotina i una exposició més baixa a les nitrosamines específiques del tabac, que també són substàncies cancerígenes.
Diversos estudis documenten que les persones que fumen en pipes d'aigua tenen una freqüència cardíaca i tensió arterial més altes, més risc de patir infarts o angines de pit, i insuficiència pulmonar
  • Fumar amb pipa d’aigua no crea addicció.  Fals
  • Si fumes en pipa sense tabac no hi ha risc. Fals
l'ús de productes lliures de tabac per a pipes d'aigua lliures de tabac no redueix significativament el risc per a la salut en comparació atès que el fum de les pipes d’aigua conté substàncies perjudicials per a la salut i cancerígenes.
  • Si es consumeixen productes sense tabac, l’exposició al fum ambiental no és perjudicial. FalsL’exposició al fum de les pipes té importants implicacions negatives pel que fa a la qualitat de l'aire en espais tancats i la seguretat en el treball.
  • Si no està prohibit fumar en pipes d’aigua és perquè no són perjudicials. Fals
Tot i que la Llei no permet fumar tabac en pipa d’aigua en espais públics tancats, no està prohibit utilitzar-les amb altres substàncies (aromatitzants sense tabac).