ESTALVI EN CLIMATITZACIÓ

Data: 27-06-2013 - Categoría: Consum

Per aconseguir una temperatura confortable a casa de manera eficient és indispensable disposar d'un sistema de regulació termostátic.

Els sistemes programables o cronotermostats ens permeten seleccionar les hores i la temperatura a la qual volem que s'encengui la calefacció o l'aire condicionat, fins i tot per a caps de setmana o dies especials.

Avantatges d'un termòstat programable?

1. El cronotermostato és més precís i el seu rendiment més exacte.
2. Amb el termòstat ambienti fixem una única temperatura.
3. Amb el cronotermostato digital podem programar dues temperatures: la de quan estiguem en l'habitatge (19-21ºC), i la de quan estiguem fos (15-16ºC).
4. Possibilitat de programar qualsevol dia de la setmana a qualsevol hora, amb ambdues temperatures, confort i econòmica

Consells d'estalvi d'energia:
• Una temperatura d'entre 19 i 21°C és suficient per mantenir el confort en un habitatge. En els dormitoris es pot baixar la temperatura entre 3 i 5°C.
• Quan anem a estar diverses hores fora de casa, millor que apagar-ho, és reduir la temperatura uns 4 o 5°C.
• Recordar que per cada grau que augmentem la temperatura de l'habitatge s'incrementarà un 7% la despesa energètica.
• Si alguna estada de la casa està buida, es recomana tancar el radiador i la porta per evitar un consum innecessari.
• En absències perllongades, s'ha d'apagar la caldera.
• No col·locar llums o electrodomèstics prop del termòstat, ja que aquest detectaria la calor d'aquests aparells.


La legislació vigent exigeix que les instal·lacions de gas domèstiques incloguin un termòstat col·locat en un lloc característic de la casa (per exemple, el saló) i que les instal·lacions col·lectives tinguin per a cada circuit de zona un sistema de control de la temperatura de l'aigua i vàlvules *termostáticas en tots els radiadors, excepte en els situats en condícies, cambres de bany, cuines, vestíbuls i passadissos, ja que aquestes estades disposen d'altres fonts de calor, en uns casos, o bé no són ocupades amb freqüència, en uns altres.

Font: Sedigas