Drets dels passatgers d'un avió

Data: 20-07-2015 - Categoría: Consum

En cas de patir un retard, cancel·lació o overbooking durant els seus desplaçaments amb avió, té determinats drets que li recordem a continuació.

La pròpia aerolínia haurà d'oferir informació i assistència als usuaris (des de manutenció fins a l'estada en un hotel). No obstant això és aconsellable guardar tots els tiquets de menjar o beguda i reclamar per escrit en el propi aeroport, primer davant la companyia aèria i, en cas de no obtenir resultats en el termini d'un mes, davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

Si el perjudici sofert requereix d'una compensació superior a la contemplada en la normativa (que estarà en funció de la destinació del vol) es pot acudir a una demanda judicial que, si la nostra reclamació no supera els 2.000 euros, podrà resoldre's a través d'un procediment verbal sense costos d'advocat o procurador.

Quant a les possibles vagues de controladors aeris, convé saber que si va ser convocada amb antelació pels treballadors de l'empresa i aquesta la presa com a justificació per a un retard o cancel·lació, podria donar dret a indemnització.

Incidència amb l'equipatge. En cas de desperfectes és important reclamar al mateix moment en l'aeroport, encara que el termini per a això és de fins a set dies . En cas de retard, es disposa dels vint-i-un dies següents a partir de la data en què l'equipatge hagi estat posat a la seva disposició.

La AESA ha renovat recentment la seva pàgina web amb la finalitat de difondre els drets dels passatgers del transport aeri, facilitar la comunicació entre els passatgers i la pròpia Agència quan s'han vist afectats per algun problema i informar sobre quines mesures poden adoptar per reclamar si els seus drets han estat vulnerats.

Font: CECU