Compres segures per Internet

Data: 12-08-2011 - Categoría: Consum

Cada vegada més persones empren Internet per comprar. Un estudi recent sobre estadístiques del comerç electrònic a Espanya manifesta que, mentre que al 2004 només un de cada 20 espanyols adquiria productes o serveis utilitzant Internet, al 2009 ja ho feia un de cada sis, el que representa un increment d’un 11%.

I és que després d’una dècada de compres online, els consumidors es senten cada vegada més còmodes amb aquest canal. Per la seva part, les grans cadenes estan comprovant que les vendes per Internet els permet reduir bona part de les despeses que comporten la gestió i logística dels estocs, ja que les comandes online moltes vegades es poden tramitar directament amb els proveïdors.

Tot i així, encara hi ha moltes persones que es pregunten sobre la seguretat de les transaccions electròniques, un dels principals factors dissuasius de la compra online, segons l'Estudi sobre Comerç Electrònic del Comissionat per a la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Per evitar estafes, primer de tot haurem de comprovar que la web on volem comprar és un lloc segur. Una forma de saber-ho és mirant que a la barra del nostre navegador hi posi “https” perquè la “s” indica que aquesta és una web segura; si apareix “http” tan sols, no hi ha aquesta seguretat. Cal fixar-s’hi sobretot en el moment de donar dades personals, especialment les de pagament, ja que alguns webs no tenen en modalitat protegida tota la plana sinó que ho limiten a les parts crítiques de la transacció.

Llevat de certs casos marginals, la botiga ha d'informar de l'existència d'un dret de desistiment que permetrà, sense haver d'al·legar cap motiu, cancel·lar el contracte durant un termini mínim de 7 dies a comptar des del dia de la recepció del producte.

Amb tot, cal tenir ben presents tots aquests aspectes a l'hora de realitzar comandes a través de la xarxa:

• Quan feu la comanda, el comerciant us ha d'avisar de la seva recepció sense demora també per via electrònica. És convenient que imprimiu el missatge del venedor.

• El venedor haurà de realitzar l'entrega del bé o servei dins dels 30 dies següents al de l'acceptació expressa del consumidor, excepte que en l'oferta s'indiqui un altre termini.

• Junt amb el producte i els seus accessoris haureu de rebre informació escrita on consti l'adreça de l'establiment a efectes de poder presentar reclamacions, la factura corresponent, el rebut i la garantia.

• Si feu el pagament mitjançant l'autorització del càrrec en una targeta de crèdit, recordeu que es pot exigir l'anul·lació del càrrec al venedor i/o a l'entitat emissora de la targeta perquè desfaci l'operació, si la targeta és utilitzada indegudament o si finalment no s'arribés a proveir el bé o servei.

• És molt recomanable que utilitzeu una targeta de crèdit vinculada a un compte bancari on podeu fer imposicions per l'import exacte de les vostres compres. Així, limiteu el risc de cobraments no esperats en cas de captació fraudulenta de les vostres dades.

• Vigileu quina informació us dóna la web sobre l'ús que farà de les vostres dades en cas que compreu algun producte.

• En cas que compreu a través de pàgines web que tinguin el segell de qualitat de l'Agència de Qualitat d'Internet, IQUA teniu una garantia de seguretat i protecció com a consumidor.

• En cas d'incidències en la compra per Internet, cal adreçar una carta certificada, telegrama o burofax a l'adreça de l'empresa que figuri a la web, exposant-hi raonadament la vostra pretensió.

• En cas que no rebeu resposta o aquesta no respecti els vostres drets, podeu presentar una reclamació a través de la Junta Arbitral de Consum més propera al vostre domicili. Si l'empresa té la seva adreça a un altre estat de la Unió Europea podeu sol•licitar assessorament al Centre Europeu del Consumidor.

• Després de la compra:
             - Guardeu el comprovant de la comanda.
             - Si heu comprat a la Unió Europea, disposeu de 7 dies per retornar la 
               comanda, si no esteu satisfets/es
             - Reviseu els extractes bancaris així tindreu plena seguretat que tot                             està correcte.

Galería de fotos