ACCIDENTS DE TRÀNSIT, que cal fer!

Data: 14-02-2014 - Categoría: Salut

Quan hi ha un accident de circulació s'ocasionen despeses derivades de l'assistència sanitària, com poden ser l'atenció hospitalària i/o ambulatòria, la rehabilitació, etc., de les quals s'han de fer càrrec les companyies d'assegurances.

Per tal de dur a terme correctament els tràmits, és molt important que faciliteu als centres la informació següent:

•  Nom de la companyia asseguradora amb qui es té contractada la pòlissa.
•  Dades de la PÒLISSA: número, venciment, etc.
•  Dades dels VEHICLES implicats (matrícula, marca, model, color, etc.).
•  Dades de l'ACCIDENT: lloc, hora, intervenció de l'autoritat, etc.

Si no disposeu d'aquesta informació, cal que empleneu i signeu un formulari on haureu d'explicar les circumstàncies en què s'ha produït l'accident. Igualment, un cop us hagin visitat, caldrà que porteu al centre la documentació que falti.

Més informació:

•  Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit