UNITATS D'ATENCIO A L'USUARI (UAU)


Benvinguts a la Unitat d'Atenció a l'Usuari, UAU. Estem a la seva disposició per atendre'l personal i confidencialment.

Què fa la UAU i per a què serveix?
Principalment, vetllar pel compliment dels drets i deures dels ciutadans.
Rep i atén les seves queixes/reclamacions i suggeriments, que gestiona i respon sempre. Poden fer les seves aportacions mitjançant les bústies instal•lades al hall de l'Hospital, a totes les plantes hospitalàries o personalment a la Unitat d'Atenció a l'Usuari.
Quan tenim una reclamació/queixa es valora el contingut i, si es pot, es dóna la resposta o la solució al moment . Si la situació és més complexa, s'envia una còpia al responsable pertinent per tal d'estudiar el cas i gestionar-lo al més aviat possible.
Orienta i facilita informació amb la “Guia pràctica de l'usuari “ que es lliura a tots els ingressos hospitalaris que es produeixen diàriament i que li permet conèixer els seus drets i deures, el reglament i aspectes d'organització.
Recull l'opinió de l'usuari amb l'objectiu d'incorporar la millora contínua als processos sanitaris. Com ho fem? Amb qüestionaris que es faciliten a la consulta o al moment de seu ingrés i que després es demana que es dipositin a les bústies instal•lades a aquest efecte.


A la Unitat d’Atenció a l’Usuari podreu expressar els vostres suggeriments, reclamacions i agraïments, amb tota la confidencialitat i respecte. Intentarem donar resposta a qualsevol dubte que tingueu.

La Unitat d’Atenció a l’Usuari vetllarà perquè es respectin els drets i els deures del pacient en relació a la salut.

Tràmits
A través de la Unitat d’Atenció a l’Usuari podreu realitzar els següents tràmits:

- Voluntats anticipades
- Sol•licitud de còpia de la història clínica
- Suggeriment o agraïment
- Segona opinió mèdica


Tornar a Àmbits d'actuació