TRANSPORT SANITARI NO URGENTEl transport sanitari no urgent permet el trasllat de persones malaltes o accidentades que, per motius de salut, no poden utilitzar un transport ordinari per accedir a un centre del sistema sanitari de la xarxa pública de serveis de salut.

Els principals prescriptors del transport sanitari no urgent són els centres de diàlisi i rehabilitació ambulatòria, seguits a continuació per l’atenció primària de salut i, finalment, per l’atenció especialitzada, en els seus serveis d’hospitalització, atenció ambulatòria, com el retorn a domicili de pacients atesos en els serveis d’urgències.

Pot ser, segons el tipus de vehicle, individual o col•lectiu i segons la tipologia de la demanda, programat o no programat.

Galería de fotos


Tornar a Àmbits d'actuació