TARGETA SANITARIA EUROPEA (TSE)

  
La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant la seva estada temporal per motius de treball, estudis, turisme, al territori de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada, d'acord amb la legislació del país d'estada.
La Targeta Sanitària Europea (TSE) no és vàlida quan el desplaçament tingui la finalitat de rebre tractament mèdic.
Es pot demanar i renovar per Internet, en Seu Electrònica de la Seguretat Social, i no és necessari disposar de certificat digital per accedir a aquest servei, o bé a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), si cal aportar documentació que acrediti el dret a exportar les prestacions sanitàries. Qualsevol que sigui la forma de sol.licitud de la TSE, aquesta s'enviarà al domicili del sol.licitant en un termini no superior a 10 dies, no lliurant-se en mà en cap cas.
La Targeta Sanitària Europea (TSE) és vàlida per 2 anys, indicant la data de caducitat en la mateixa.
Si no es pot obtenir la TSE, es podrà demanar un Certificat Provisional Substitutori (CPS).
Estats en què té validesa la TSE:  Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.

Galería de fotos


Tornar a Àmbits d'actuació