TARGETA INDIVIDUAL SANITARIA (TIS)


Tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya són assegurats del CatSalut.
La identificació amb la TSI garanteix la confidencialitat de les dades de l'assegurat o l'assegurada.
La targeta sanitària individual (TSI) t'identifica i t'acredita com assegurat o assegurada del Servei Català de la Salut. La TSI és la teva clau d'accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.

És una targeta personal i intransferible que ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat. Cada persona ha de tenir la seva TSI en els seus desplaçaments, per això, en cas de desplaçaments dels menors (pares separats, colònies de l'escola, etc.) caldrà facilitar la TSI al nen/a o a la persona adulta que se'n faci responsable.

El CatSalut lliura la targeta sanitària de forma gratuïta als ciutadans i les ciutadanes. La pots demanar al telèfon de Sanitat Respon, 902 111 444, o a la Unitat d’Atenció al Client de la vostra regió sanitària, o en el centre d'atenció primària (CAP) on t'hauràs d'identificar i emplenar el formulari de sol•licitud i presentar la documentació següent o autoritzar el CatSalut perquè la consultem en línia a les administracions corresponents:
   - Document identificador (DNI, NIE, passaport).
   - Volant d'empadronament amb data d'emissió inferior a tres mesos.
   - Fotocòpia del document d'afiliació a la Seguretat Social, MUFACE, MUGEJU o ISFAS. Aquest document sí que l'hauràs de presentar, si ets beneficiari d'un titular.

•  Els nounats i nounades.
Les persones nascudes a Catalunya poden accedir a l'assistència sanitària pública realitzant els mateixos tràmits esmentats anteriorment.

Si el naixement s'ha produït en un centre sanitari públic, en alguns casos, serà el mateix centre qui realitzi el tràmit amb el CatSalut per a l'obtenció de la TSI i el CatSalut l'enviarà a la llar del nadó.
•  Les persones nouvingudes
I que fixen la seva residència a Catalunya, un cop empadronades, poden sol•licitar la targeta sanitària individual com la resta de ciutadans i ciutadanes.

Els desplaçats
Es considera desplaçat o desplaçada la persona usuària que es troba fora del seu lloc habitual de residència i necessita assistència sanitària.

Si has de fer un desplaçament cal que t'informis de com pots continuar tenint garantida l'atenció sanitària.
Per correu postal t'enviarem la targeta sanitària al teu domicili.
El dors de la targeta incorpora una banda magnètica amb informació codificada de les dades impreses a l'anvers.

Per fer canvis en les dades pots anar al teu CAP, centre d'atenció primària, o trucar al telèfon de Sanitat Respon 902 111 444.


A la farmàcia és imprescindible presentar la TSI de la persona a nom de la qual va la recepta.Com funciona la identificació amb la targeta sanitària

A l'anvers de la targeta hi ha les dades de la persona assegurada:
• Codi d'identificació personal (CIP). És el conjunt de regles (expressades amb números i/o lletres) que, de forma individual i unívoca, permet identificar cada persona assegurada del CatSalut.
• Nom i cognoms de la persona titular.
• Nivell de cobertura. És el nivell de prestacions sanitàries que assigna el CatSalut a cada persona.
El dors de la targeta incorpora una banda magnètica amb informació codificada d'aquestes dades impreses. Per això, és important conservar-la correctament (sense doblegar-la, ni ratllar-la, ni posar-la en contacte amb imants o damunt d'aparells connectats al corrent elèctric).

Galería de fotos


Tornar a Àmbits d'actuació