SERVEI CATALA de la SALUT (CatSalut)El  Servei Català de la Salut o CatSalut és l'asseguradora pública de Catalunya.
El sistema sanitari català és un sistema de finançament públic amb cobertura universal, al que tots els ciutadans de Catalunya hi tenen accés. Aquest sistema té un responsable de l'assegurament públic: el CatSalut.

El CatSalut és un ens adscrit al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, la seva missió és garantir una atenció sanitària de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, mitjançant una adequada adaptació de l'oferta sanitària a les necessitats dels ciutadans.

El CatSalut planifica, compra i avalua els serveis sanitaris en funció de les necessitats de salut de la població. Actua com a garant de les prestacions sanitàries per tal que els recursos sanitaris, econòmics i humans estiguin al servei dels ciutadans i ciutadanes amb uns criteris d'equitat, qualitat i eficiència.

El CatSalut compra aquest serveis als seus diversos proveïdors, mitjançant els contractes en els quals es recullen els objectius de salut i els serveis que es contracten.

Galería de fotos


Tornar a Àmbits d'actuació