REGIONS SANITARIES


El territori català es divideix en set regions sanitàries, delimitades a partir de factors geogràfics, socioeconòmics i demogràfics.
1.Lleida
2. Tarragona
3. Terres de l'Ebre
4. Girona
5. Costa de Ponent
6. Barcelonès Nord i Maresme
7. Centre
8. Barcelona Ciutat


Les regions sanitàries compten amb una dotació adequada de recursos sanitaris d'atenció primària i d'atenció especialitzada per atendre les necessitats de la població.
Cada regió s'ordena, al seu torn, en sectors sanitaris, l'àmbit on es desenvolupen i coordinen les activitats de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, salut pública i assistència sociosanitària en el nivell d'atenció primària i de les especialitats mèdiques. Els sectors sanitaris estan constituïts per l'agrupació d'àrees bàsiques de salut, unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut. Són unes unitats territorials formades per barris o districtes a les àrees urbanes, o per un o més municipis en l'àmbit rural.


Tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya teniu dret a les prestacions dels serveis sanitaris públics.
Un dret que s'estén a tota la ciutadania i que estableix nivells de cobertura específics, d'acord amb determinades circumstàncies personals o amb el seu assegurament i que al CatSalut t'acredite'm mitjançant el lliurament d'una targeta sanitària individual (TSI).

Informació sobre procediments.
Per tal d'accedir a alguns dels serveis i prestacions que et garanteix el Servei Català de la Salut (CatSalut) et caldrà seguir uns procediments concrets.

Més informació trucant al telèfon Sanitat Respon 24 hores: 902 111 444


Tornar a Àmbits d'actuació