RECEPTA ELECTRONICALa recepta electrònica no comporta cap canvi en les prestacions sanitàries a les quals habitualment tens dret, ni cap variació en la teva relació habitual amb el metge o metgessa i el farmacèutic o farmacèutica, i millora les comunicacions i els coneixements que aquests professionals tenen del teu tractament.

Ara, quan el metge o metgessa et prescrigui un tractament, et donarà el Pla de medicació, que és el full on consta tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament (hi trobaràs el nom del medicament, la dosi i la freqüència de l’administració i el temps previst de tractament).

Podràs recollir la teva medicació a qualsevol farmàcia de Catalunya, presentant   l'últim Pla de medicació que t'han donat al centre de salut i la TIS (Tarjeta individual sanitària).
El farmacèutic o farmacèutica podrà consultar a través del programa informàtic el tractament vigent que t'han prescrit a la consulta i donar-te els medicaments que necessitis amb tota seguretat i confidencialitat.

Fins a la data de fi de vigència del teu tractamen, pots anar recollint cada medicament a mesura que el vagis necessitant, quan estiguis a punt de finalitzar l'envàs anterior.
Al Pla de medicació hi ha indicada la vigència del teu tractament (inici i fi) establida per el metge o metgessa, passat aquest termini, has de tornar al teu centre de salut per tal que et revisin el tractament i valorin si cal mantenir-lo o variar la medicació prescrita.
A la recepta electrónica et poden prescriure tres tipus de tractaments:
1. Tractament de llarga durada: es refereix a la medicació crònica, que cal prendre habitualment i durant llargs períodes de temps. Pots anar a recollir els envasos directament a la farmàcia a mesura que els vagis necessitant, sense passar pel CAP.
2. Tractament a seguir en cas que el necessitis: els medicaments inclosos en aquest apartat, els pots anar a recollir només en cas que et facin falta (per exemple, medicaments per alleujar dolors transitoris), però no de forma periòdica, a diferència dels tractaments de llarga durada.
3. Tractament de curta durada: aquests medicaments tenen un període de vigència inferior perquè serveixen per tractar afeccions agudes (és a dir, de caràcter puntual).
Encara hi ha algunes situacions excepcionals en què no es pot fer ús de la recepta electrònica i, per tant, al centre de salut, el teu metge o metgessa t'haurà de fer una recepta sobre paper.
La recepta electrònica continua garantint la confidencialitat de les receptes. El metge o metgessa et farà un Pla de medicació específic per a aquells medicaments que vulguis preservar.


La recepta electrònica s'utilitza per a medicaments finançats per la sanitat pública i sempre en funció de la cobertura sanitària reconeguda a la ciutadania.
Aquesta cobertura ha d'assegurar el finançament públic dels medicaments.

Per al bé de tots, fem un ús responsable dels medicaments


Tornar a Àmbits d'actuació