NORMES DE CONSUM DE LES COMPRES PER INTERNET

Cada vegada és més habitual comprar per Internet per adquirir tota mena de serveis, la manca de temps, la comoditat, la varietat de productes , poder remenar i comparar,  i sobre tot l’estalvi de diners  són els motius pels que cada cop més ens decidim a fer les nostres compres per aquest mitja.

Segons l’estudi sobre noves estadístiques publicat per Nielsen, de 2006 a 2008 les compres a Internet van créixer un 40%  a nivell Mundial. Un estudi més recent sobre Estadístiques del comerç electrònic a Espanya manifesta que, mentre que el 2004 només un de cada vint espanyols adquiria productes o serveis utilitzant Internet, el 2009 un de cada sis ho fa, el que representa un increment d’un 11%, sent el triple que fa cinc anys.

Després d’una dècada de compres online, els consumidors se senten cada vegada més còmodes amb aquest canal i s’han adonat de que és on poden trobar les millors ofertes. Per la seva part, les grans cadenes estan comprovant que les vendes per Internet els permet reduir bona part de les despeses que comporten la gestió i logística dels estocs, ja que les comandes online moltes vegades poden tramitar-se directament amb els proveïdors. En aquest sentit, a més, ajuden a reduir riscos en les proves de llançaments de nous productes.

La majoria d'internautes la pregunta que es fan a l'hora de comprar per Internet és la seguretat en les transaccions electròniques , un dels principals factors dissuasius de la compra on line, segons l'Estudi sobre Comerç Electrònic del Comissionat per a la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.  La seguretat és un dels factors claus, juntament amb el marc legal.


Per evitar estafes, primer de tot haurem de comprovar que la web on volem comprar és un lloc segur. Una forma de saber-ho és mirant que a la barra del nostre navegador hi posi “https” perquè la “s” indica que aquesta és una web segura; si apareix “http” tan sols, no hi ha aquesta seguretat. Cal fixar-s’hi sobre tot al moment de donar dades personals, especialment les de pagament, ja que alguns webs no tenen en modalitat protegida tot el web sinó que ho limiten a les parts crítiques de la transacció


Llevat de certs casos marginals, la botiga us ha d'informar de l'existència d'un dret de desistiment que us permetrà, sense haver d'al•legar cap motiu, cancel•lar el contracte durant un termini mínim de 7 dies a comptar des del dia de la recepció del producte.

• Quan feu la comanda, el comerciant us ha d'avisar de la seva recepció sense demora també per via electrònica. És convenient que imprimiu el missatge del venedor, que ha de contenir tota la informació d'interès relativa al producte i el preu d'aquest.

• El venedor haurà de realitzar l'entrega del bé o servei dins dels 30 dies següents al de l'acceptació expressa del consumidor, excepte que en l'oferta s'indiqui un altre termini.


• Junt amb el producte i els seus accessoris haureu de rebre informació escrita on consti l'adreça de l'establiment a efectes de poder presentar reclamacions, la factura corresponent, el rebut i la garantia.

• Si feu el pagament mitjançant l'autorització del càrrec en una targeta de crèdit, recordeu que es pot exigir l'anul•lació del càrrec al venedor i/o a l'entitat emissora de la targeta perquè desfaci l'operació, si la targeta és utilitzada indegudament o si finalment no s'arribés a proveir el bé o servei.

• És molt recomanable que utilitzeu una targeta de crèdit vinculada a un compte bancari on podeu fer imposicions per l'import exacte de les vostres compres. Així, limiteu el risc de cobraments no esperats en cas de captació fraudulenta de les vostres dades.


• Vigileu quina informació us dóna la web sobre l'ús que farà de les vostres dades en cas que compreu algun producte.

• En cas que compreu a través de pàgines web que tinguin el segell de qualitat de l'Agència de Qualitat d'Internet, IQUA teniu una garantia de seguretat i protecció com a consumidor.

• En cas d'incidències en la compra per Internet, cal adreçar una carta certificada, telegrama o burofax a l'adreça de l'empresa que figuri a la web, exposant-hi raonadament la vostra pretensió.


• En cas que no rebeu resposta o aquesta no respecti els vostres drets, podeu presentar una reclamació a través de la Junta Arbitral de Consum més propera al vostre domicili. Si l'empresa té la seva adreça a un altre estat de la Unió Europea podeu sol•licitar assessorament al Centre Europeu del Consumidor.

Després de la compra:
Guardeu el comprovant de la comanda.
Si heu comprat a la Unió Europea, disposeu de 7 dies per retornar la comanda, si no esteu satisfets/es
Reviseu els extractes bancaris així tindreu plena seguretat que tot està correcte.


Tornar a Àmbits d'actuació