NEGLIGENCIES MEDICOSANITARIES

No pot confondre’s negligència amb error mèdic.
1.-. La negligència existeix quan s'ha produït un resultat negatiu per al pacient, que es podria haver evitat fent ús dels serveis disponibles segons el nivell actual de la medicina en el lloc on s'ha demandat. Hi ha alguna excepció en la qual sí es demana un compromís de resultat, en el cas de la medicina purament estètica.

2.- Alguns errors diagnòstics, que provoquen grans danys i perjudicis (com ara el retràs diagnòstic en tumor), poden arribar a generar responsabilitat legal quan el pacient prova que el retràs s'ha produït per no haver-ne prescrit les degudes exploracions mèdiques.

La llei contempla diverses modalitats de possible responsabilitat segons cada cas: penals, civils, i patrimonials/administratives. Cadascuna ofereix al ciutadà un camí legal (procediment) per poder denunciar els fets davant dels Tribunals i reclamar el seu dret que com a víctima.
La valoració professional per advocats experts i amb experiència en la matèria és fonamental per a l’èxit o el fracàs de l'acció que s'exerceix.


Tornar a Àmbits d'actuació