La TSI en Braille

La targeta sanitària individual accessible per a les persones invidents.    

l CatSalut, per fer més accessibles el seus serveis, facilitarà la identificació de la targeta sanitària individual a les persones cegues o deficients visuals greus incorporant a l’anvers de la tarjeta sanitària individual (TSI) les dades corresponents al codi d’identificació personal (CIP) en el sistema Braille a la part central de la targeta i les sigles TSI al cantó inferior dret.

Aquesta TSI Braille té la mateixes prestacions que la que ja tenen i, a més, incorpora les dades del CIP i els caràcters TSI en el sistema Braille.
 
Les modalitats de sol•licitud de la TSI en Braille seran les mateixes que pot utilitzar una persona que necessita un nou exemplar de TSI: pot trucar al telèfon de Sanitat Respon 061; o bé la pot demanar al propi centre d’atenció primària, o bé, pot emplenar el formulari de sol•licitud del web


Tornar a Àmbits d'actuació