ETIQUETATGE TEXTIL-PELL I CALÇAT

Tot  producte  ha d’anar etiquetat. L’etiqueta ens facilita les dades del producte i ens assegura el dret a la seguretat i el dret a la informació. Ens facilita el responsable del producte, que pot ser el fabricant, el distribuidor, el venedor, l’importador o el marquista.

A les etiquetes hi ha de constar:
- Nom genèric del producte
- Identificació del responsable del producte
- Instruccions d’ús i advertiments de riscos
- Les etiquetes de productes catalans han d’estar com a mínim en català.


ETIQUETATGE TÈXTIL

Són producte tèxtils aquells compostos exclusivament de fibres tèxtils o que tenen  com a mínim un 80% de fibres tèxtils: recobriments de mobles, paraigües i para-sols, les parts tèxtils dels revestiments del sòl, parets, matalassos, articles de càmping, folres d’abrics, guants i calçat. Tots aquests productes sempre que continguin un 80% de fibres tèxtils.

L’etiqueta ha de ser d’un material resistent, cosit o fixat de forma permanent i amb la mateixa vida útil que la peça. Si el producte està embolicat, l’etiquetatge també ha de constar a l’embolcall.

Etiquetatge de composició:

- Teixits fets d’una sola fibra: 100% pur
- Teixits fets  amb més d’una fibra: la llei indica diverses formes d’etiquetar, però el resultat final és el mateix: s’ha d’indicar les fibres que composen el teixit amb el % corresponent.                      

  • Pura  llana verge,
  • Ric en llana verge,
  • Cotó,
  • Seda                              

Un contingut no obligatori de l’etiquetatge és l’etiquetatge de conservació. Si es fa ha de ser correcte i val a dir, que en la majoria dels productes hi és present.

Indica que l'article pot ser rentat amb aigua. Les xifres de l'interior indiquen la temperatura màxima de rentat a màquina.

Indica la possibilitat d'ús de lleixiu en el rentat.

Els punts dibuixats en l'interior de la planxa (un, dos o tres) indiquen la temperatura màxima a que poden ser planxats els articles.

Fa referència a la neteja en sec. Les lletres de l'interior del cercle indiquen el tipus de dissolvents o detergents que es poden utilitzar.

Fa referència a la neteja amb màquina assecadora. Els punts en l'interior del cercle (un o dos) indiquen dos nivells de temperatura.


ETIQUETATGE DEL CALÇAT

L’etiqueta ha d’estar ben fixada i ben visible, al menys en una sabata de cada parell i no pot induir a error. Ha d’indicar el material que representi almenys el 80% de la composició de les diverses parts del calçat, i si cap material no representa com a mínim el 80%, ha d’indicar els dos materials principals del calçat.
Ha d’informar sobre el material utilitzat en la fabricació de totes tres parts del calçat: l’empenya, el folre i la plantilla i sola.

Galería de fotos


Tornar a Àmbits d'actuació