DESPLAÇAMENTS I ASSISTENCIA MEDICA


Si has de realitzar un desplaçament et cal estar informat de com pots continuar tenint garantida l'atenció sanitària quan accedeixes a la condició de desplaçat o desplaçada.

  • Si el desplaçament es realitza dintre del territori català, aquests usuaris desplaçats s'hauran d'adreçar al centre d'atenció primària (CAP) de la localitat on es trobin desplaçats i presentar la seva Targeta Sanitària Individual (TSI).
  • Els catalans i catalanes que es desplacin  d'altres comunitats de la resta de l'Estat espanyol podran rebre assistència sanitària presentant la TSI.
  •  Els usuaris desplaçats, des d'altres comunitats autònomes de l’Estat español a Catalunya, s'hauran d'adreçar al centre d'atenció primària (CAP) de la localitat on es trobin desplaçats i presentar la seva Targeta Sanitària Individual (TSI) o document acreditatiu en matèria sanitaria, com és la cartilla de la Seguretat Social.
  •  Per viatjar a Europa cal tenir la Targeta Sanitària Europea (TSE)
La Targeta Sanitària Europea  és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant la seva estada temporal per motius de treball, estudis, turisme, al territori de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada, d'acord amb la legislació del país d'estada.
La Targeta Sanitària Europea (TSE) no és vàlida quan el desplaçament tingui la finalitat de rebre tractament mèdic.
Es pot demanar i renovar per Internet, en Seu Electrònica de la Seguretat Social, i no és necessari disposar de certificat digital per accedir a aquest servei, o bé a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), si cal aportar documentació que acrediti el dret a exportar les prestacions sanitàries. Qualsevol que sigui la forma de sol.licitud de la TSE, aquesta s'enviarà al domicili del sol.licitant en un termini no superior a 10 dies, no lliurant-se en mà en cap cas.
La Targeta Sanitària Europea  és vàlida per 2 anys, indicant la data de caducitat en la mateixa.
Si no es pot obtenir la TSE, es podrà demanar un Certificat Provisional Substitutori.
Estats en què té validesa la TSE:  Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Suïssa.


Tornar a Àmbits d'actuació