CONSUM DEL MOBIL

                

En els darrers anys hem pogut comprovar la proliferació, molts de cops incontrolada, d’antenes de telefonia mòbil, tant a les zones urbanes com al medi rural. La causa principal que motiva aquest augment és la generalització de l’ús dels telèfons mòbils .
Molts dels usuaris entren en contradicció quan no volen prescindir dels beneficis que suposa el seu ús, però en canvi són conscients dels efectes negatius que poden tenir les antenes i els telèfons sobre la salut de les persones, així com dels impactes que aquestes ocasionen sobre l’entorn i l’estructura d’alguns edificis.

RESUM DE TELÈFONS MÒBILS DURANT ANY 2009

Gràfic del Institut d’Estadística de  la Generalitat de Catalunya

Els orígens materials del mòbil
Un telèfon mòbil estàndard pesa uns 100 grams (bateria a part) i està composat per un 40-60% de plàstics, un 20-40% de metalls i sobre un 20% d'altres materials. La seva estructura és complexa i conté entre 500 i 1.000 components diferents, tots ells de composició variada.
Entre els compostos majoritaris són destacables les proporcions de coure (10-20%), ferro (2-10%) i alumini (fins a un 10%).
Entre els compostos minoritaris, és destacable la presència d'elements com antimoni (com a retardant de flama), tàntal (en la composició de condensadors), beril•li, níquel, crom, plom, cadmi, mercuri, arsènic, or o plata, i de compostos com PVCs o retardants de flama bromats.

Cal canviar-lo?
Mentre la vida útil d'un mòbil (bateria exclosa) s'estima en uns deu anys, el temps mitjà d'utilització s'estima entre els 18 i els 30 mesos.
La pressió publicitària combinada amb els canvis estètics, el desenvolupament de modes i la introducció gradual i contínua de noves funcionalitats, en un ritme que respon més a interessos de màrqueting que a limitacions tècniques és una primera via per aquest canvi.
Una segona pràctica que propicia el canvi dels telèfons és el seu baix cost econòmic pel consumidor. El fet que els aparells estiguin altament subvencionats, ja sigui a través de regals o rebaixes en programes de fidelització, del reemborsament del cost en trucades o d'ofertes en la formalització de nous contractes, fa que el ciutadà tingui dificultats a percebre els costos materials, socials i ambientals del consum.
Una tercera dificultat amb què s'enfronta el consumidor responsable és l'ancoratge dels aparells a les diferents companyies de telefonia de forma que el canvi de companyia de servei sol implicar canviar l'equip electrònic.
Per últim, també dificulten la reutilització dels equips electrònics l'elevat cost relatiu de compra de components com transformadors o bateries, la baixa compatibilitat dels components entre els diferents telèfons (perquè han de ser tots els carregadors diferents?) i la impossibilitat d'actualitzar els programaris per adaptar els equips a noves funcionalitats.

Consells bàsics a l’hora de comprar un mòbil.

Al contractar:
Informa’t de les característiques del servei: preu (IVA inclòs), termini per a la connexió inicial, existència d’un període mínim de contractació, nivell de qualitat que es compromet a oferir.....
Compara les ofertes i tria la que més s’ajusti a les teves necessitats.
Conserva la publicitat, pots exigir-ne el compliment.
Tens dret a canviar-te d’operador conservant el teu número de telèfon (portabilitat) excepte en determinats casos (targeta SIM denunciada per robatori o pèrdua, impossibilitat tècnica...) Cal que facis la sol•licitud al nou operador i aquest et tramitarà la baixa a l`antic. Informa’t dels terminis i dels requisits que et demanen.
Si contractes l`alta per telèfon o per via electrònica, l`operador està obligat a enviar-te el contracte i la confirmació. En aquest cas, tens 7 dies hàbils per desistir sense justificar-ho. Si contractes al teu domicili, també tens 7 dies per desistir.
Si no vols canviar d`operador, no facilitis per telèfon ni personalment les teves dades personals, bancàries ni de facturació.
Tens dret a tenir el contracte per escrit, que pot ser d’abonament o de prepagament (targeta).
El termini per a què rebis el servei telefònic és aquell que fixa el contracte.
En cas que t’exigeixin un dipòsit de garantia, s’ha de regir per allò previst al contracte.
Assegura’t de la cobertura que t’ofereix l’operador, ja que no existeix l’obligació de cobertura universal.
És una garantia contractar amb un operador de telefonia adherit al sistema arbitral de consum.Durant el servei
Demana el contracte i conserva’l. Si has contractat per telèfon, exigeix que te l’enviïn gratuïtament. Hi constaran les característiques del servei (p.ex. condicions econòmiques i de prestació del servei, període contractual, dades i telèfon del departament d’atenció al client...)
Sàpigues que la tarifació és per segons.
T`han de comunicar qualsevol modificació de les condicions contractuals amb una antelació mínima d’1 mes i, si no hi estàs d’acord, tens dret a demanar la baixa anticipada sense cap penalització.
Tens dret a demanar la desconnexió de les trucades internacionals i dels Serveis de Tarifació Addicional (STA) (telèfons que comencin per 803,806 i 807 i  SMS: 25xxx, 35xxx, 79xxx, 99xxx...) i no han d’activar en 10 dies. A més, si no estàs d’acord amb la facturació dels STA i no pagues aquesta part de la factura, no se’t tallarà el servei telefònic.
Si et deixen sense servei, t’han d’indemnitzar amb una quantitat segons la durada de la interrupció i la teva mitjana de consum dels darrers tres mesos. Si la quantitat resultant és superior a 1 euro, la compensació es realitzarà automàticament a la següent factura.
El venedor respon dels defectes del telèfon mòbil. Conserva la factura de compra, és la teva garantia.

Vigila amb l’enviament dels missatges de servei de valor afegit (SMS Premium) que tenen un cost més alt que els enviats als particulars (p.ex.: participar en un concurs, descarregar-se una melodia per al mòbil, subscriure’s a un servei de notícies...)

.No enviïs cap SMS Premium sense fer aquestes comprovacions prèvies:
1. Comprova el preu real del missatge SMS Premium, impostos inclosos.
2. Comprova si hi ha una quota mensual, depenent del tipus de servei (subscripció).
3. Verifica el model de mòbil que es requereix per rebre el producte o servei.
4. Comprova que l’empresa prestadora del servei s’identifica clarament i desconfia d’un apartat de correus.
.Si no pagues la factura del mòbil, et poden suspendre el servei d’acord amb allò previst al contracte.
.Si utilitzes el mòbil a l’estranger (“roaming”), recorda que també pagaràs una part de les trucades que rebis. Informa’t a la teva operadora de les tarifes d´itinerància internacional (Eurotarifa) per aconseguir trucades des de l’estranger més barates.
.Si et roben el mòbil, comunicar-ho al teu operador i facilita-li el número IMEI (número d’identificació del terminal mòbil a nivell mundial que consta de 15 dígits i que pots obtenir marcant *#06#, apunta-te’l) i el número de la targeta SIM (targeta d’identificació d’usuari). També has de denunciar-ho als Mossos d’Esquadra.
.Revisa sempre  la factura telefònica i fixa’t que detalli els conceptes (quotes d’abonament i altres, trucades...) i els serveis contractats ( STA...)
. En cas de conflicte, tens 1 mes per reclamar al departament d’atenció al client. Demana el número de referència per fer el seguiment i un justificant per escrit. Si la resposta no és satisfactòria o no et contesten en 1 mes pots presentar una reclamació a les Oficines Públiques d’Informació al Consumidor.

Per donar-te de baixa

.Pots donar-te de baixa, en qualsevol moment i de la mateixa manera com et vas donar d’alta sense cap cost o càrrega desproporcionada. Ho has de comunicar al teu operador amb 15 dies d’antelació:
• Si et dones de baixa per telèfon, demana el número de referència i que t’enviïn un justificant documental de la gestió. No ha de tenir cap cost.
• Si et dones de baixa per correu, burofax o fax, conserva el justificant  de recepció o d’enviament.

.Alguns contractes solen incloure un període mínim de permanència ja que la persona usuària accepta com a contrapartida algun avantatge o benefici en l’adquisició del terminal (una reducció del preu del mòbil).
.L’existència d’una clàusula de permanència no impedeix que puguis donar-te de baixa, si bé pot ocasionar la pèrdua dels avantatges o ofertes vinculats a l’oferta, o l’operador podria exigir-te una compensació proporcionada al temps d’alta.


PER A MÉS INFORMACIÓ :
012
www.consum.cat
Consulta amb una Associació de Consumidors


Tornar a Àmbits d'actuació