ALIMENTS TRANSGENICS


S’anomenen  aliments transgènics a tots aquells  que han estat elaborats a partir d’un Organisme Modificat Genèticament (OMG); es a dir, un organisme viu que ha estat creat artificialment manipulant els seus gens, o els que contenen algun ingredient a la seva composició procedent d’un OMG. Els OMG són organismes al genoma dels quals s’han incorporat, mitjançant enginyeria genètica, nous gens procedents d’altres organismes o s’han modificat els seus propis gens. Els  OMG posseeix una combinació nova de material genètic que li confereix noves propietats (resistència a plagues, a herbicides i producció de substàncies d’interès nutricional).
La normativa europea obliga les empreses a incorporar les tècniques necessàries per seguir el rastre dels ingredients i facilitar-nos a màxima informació, per tal d’informar als consumidors sobre quin tipus de producte compren i escollir el que millor s’adeqüi als seus interessos.
El 18 d’abril de 2004 va entrar en vigor la nova normativa mitjançant la qual tots els aliments que procedeixin d’organismes modificats genèticament, és a dir de productes transgènics, han de portar una etiqueta explícita que n’acrediti l’origen transgènic, tant si són a granel com si són ingredients de productes elaborats.
Per tant, actualment és obligatori que els aliments i pinsos que continguin o procedeixin d’organismes genèticament modificats (OMG) portin una referència explícita a l’etiqueta sobre la seva composició en el cas que la presència d’OMG sigui superior al 0,9%.
Els aliments elaborats amb derivats de transgènics s’han d’etiquetar de la següent manera: “Aquest producte conté organismes modificats genèticament” o bé “aquest producte conté (nom de l’organisme –p. ex. soja) modificat genèticament “. Aquesta és la frase que han d’incloure els productors en les etiquetes dels aliments que continguin un 0,9% o més de transgènics o bé de derivats de transgènics. La frase ha de tenir la mateixa grandària que els ingredients del producte. Els productes transgènics (OMG) apareixen a molts aliments: preparats per a animals i en molts d’altres que el consumidor pot trobar habitualment al mercat.
Els cultius OMG tenen l’objectiu principal d’augmentar el nivell de protecció dels cultius mitjançant la introducció de resistència a malalties causades per insectes o virus, en el cas dels vegetals, o mitjançant una major tolerància als herbicides.
Els aliments que contenen organismes genèticament modificats disponibles al mercat han passat avaluacions sanitàries molt estrictes. Cada aliment OMG és avaluat individualment. No s’autoritza la comercialització d’un OMG per a ús alimentari sense que l’autoritat administrativa competent porti a terme una avaluació de riscos favorable, cas per cas.


Tornar a Àmbits d'actuació