Es retira de les farmàcies un popular medicament contra el refredat

Data: 19-12-2021 - Categoría: Salut


Descripció del defecte:

Algunes unitats dels lots 0139, 0146, 0196 i 1242 del medicament INHALVICKS 396,7 MG/ML + 396,7 MG/ML BARRA NASAL han estat distribuïdes sense prospecte ni condicionament secundari. En concret es tracta d'unitats dels lots del medicament esmentats incloses en els expositors amb números de lot 0139297900, 0146297900, 0196297900, 015029790A i 00902979B1. La resta d'unitats dels lots esmentats del medicament que no van en aquests expositors s'han distribuït amb el prospecte i el condicionament secundari, per la qual cosa aquestes unitats correctament etiquetades no són objecte d'aquesta retirada i poden romandre al mercat.

Mesures cautelars adoptades:

Retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots 0139, 0146, 0196 i 1242 sense prospecte ni condicionament secundari i devolució al laboratori per les vies habituals. Les unitats que contenen prospecte i condicionament secundari no són objecte d'aquesta retirada i poden romandre al mercat.