Alerta per presència de Listeria monocytogenes en productes carnis tractats amb calor procedents d'Espanya

Data: 12-08-2021 - Categoría: Alimentació
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha estat informada per la comunitat autònoma de Catalunya a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), de la presència de Listeria monocytogenes en els productes Botifarra negra, Botifarra negra Tradicional i Bull de llengua de la marca SALGOT amb dates de caducitat 2021.07.08 i 2021.08.23 (Botifarra negra), 2021.08.24 (Botifarra negra tradicional) i 2021.08.16 (Bull de llengua).

Amb la informació disponible NO hi ha constància a Espanya de cap cas notificat associat a aquesta alerta.

Es recomana a les persones que tinguin al seu domicili els productes inclosos en aquesta alerta s'abstinguin de consumir-i els tornin al punt de compra

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha tingut coneixement a través de el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma de Catalunya relativa a la presència de Listeria monocytogenes en els productes Botifarra negra, Botifarra negra tradicional i Bull de llengua de la marca SALGOT amb dates de caducitat 2021.07.08 (Botifarra negra), 2021.08.24 (Botifarra negra tradicional) i 2021.08.16 (Bull de llengua).

La notificació d'alerta s'ha generat després de la comunicació per part de l'empresa fabricant, per la detecció de Listeria monocytogenes en un autocontrol d'un client en el producte BOTIFARRA NEGRA TRADICIONAL, lot 211804. L'establiment fabricant s'ha posat en contacte amb els seus clients i està gestionant la retirada.

Les dades del producte implicat són:

Nom del producte (en etiqueta): Botifarra negra, Botifarra negra Tradicional i Bull de llengua.
Nom de marca: SALGOT.
Números de lot: Botifarra negra: 211.804 i 212.019, Botifarra negra Tradicional: 211.804 i Bull de llengua: 212017.
Data de caducitat: 2021.07.08 i 2021.08.23 (Botifarra negra), 2021.08.24 (Botifarra negra tradicional) i 2021.08.16 (Bull de llengua).
Pes d'unitat / vol. 250 g., 250 g. i 1 Kg. respectivament.
Temperatura: refrigerats.
La distribució d'aquests productes s'ha realitzat a Espanya, a les comunitats autònomes de Catalunya, Aragó, Illes Balears, Madrid i València.

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), amb l'objecte que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Amb la informació disponible NO hi ha constància a Espanya de cap cas notificat associat a aquesta alerta.

Es recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta, s'abstinguin de consumir-i els tornen a punt de compra.

En el cas d'haver consumit aquests tipus de productes dels lots afectats i presentar alguna simptomatologia compatible amb listeriosi (vòmits, diarrea o febre), es recomana acudir a un centre de salut.

En el cas d'estar embarassada, es recomana consultar la publicació d'AESAN "alimentació segura durant l'embaràs", on es troben les recomanacions a tenir en compte per evitar els riscos associats als aliments en aquesta etapa, incloent una relació dels aliments que s'han d'evitar durant l'embaràs per estar associats a determinats perills biològics (entre els quals destaca Listeria monocytogenes).

Es recorda la importància d'extremar les mesures d'higiene per evitar la contaminació creuada a altres productes.