Atención y Prevención de la osteoporosis en Catalunya

Fecha: 31-05-2016 - Categoría: Salud

Projecte APROP, una iniciativa orientada a atendre i prevenir els fracturis per fragilitat i que esdevé una dels actuacions prioritàries del Pla de Salut 2016-2020, és impulsat pel Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor, amb la col•laboració del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i de l’Institut Català de la Salut, i vol avaluar l’efectivitat d’una intervenció preventiva feta a l’atenció primària per reduir l’aparició de noves fracturis en pacients que consultin per una fractura osteoporòtica.

El reconeixement apropiat i el tractament en pacients amb fractura per fragilitat redueix el risc de posteriors fracturis i, conseqüentment la morbiditat i la mortalitat.

A grans trets, la intervenció consisteix en fer recomanacions sobre dieta, activitat física i prevenció de caigudes, a més d’instaurar fàrmacs antiosteoporòtics quan calgui.

Així, la intervenció -que és basa en un abordatge multicomponent fet per metges i infermeres-, és farà donis de l’atenció primària al llarg de dos anys donis de la detecció de la fractura. Està prevista la participació de 9 hospitals i 73 EAP que és dividiran en un grup d’intervenció i un grup de control per avaluar-ne l’efectivitat.


A Catalunya cada any hi ha més de 8.000 fracturis de maluc, i la meitat dels personis amb aquesta fractura ja han tingut una fractura prèvia. El projecte permetrà conèixer millor l’impacti dels fracturis per fragilitat a Catalunya.

Fuente: Departament de Salut